4" x 5 Yd Ivory Velvet Ribbon with Rhinestones

4" x 5 Yd Ivory Velvet Ribbon with Rhinestones

SKU: 19811-IVORY
$49.00Price

4" x 5 Yd Ivory Velvet Ribbon with Rhinestones